ภาษา

สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี CIMB สินเชื่อที่ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี CIMB สินเชื่อโอนหนี้ cimb โอนหนี้บัตรเครดิต รวมหนี้บัตรเครดิต ปิดบัตรเครดิต 

 

 

สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช

 

 

 

 

คุณลักษณะเด่น

 

 

ผ่อนน้อย สบายนาน

 • ผ่อนน้อย สบายนาน อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน

 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • อัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก

 • สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอ นุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้ง ความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ

สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม. ดังนี้

 • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปรษณีย์/ ทรู พาร์ทเนอร์/ซีพี เฟรชมาร์ท/ เทสโก้ โลตัส

 • หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

ดอกเบี้ยพิเศษ 9%
ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
12 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 11.84%
ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
24 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
30,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 12%
ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
24 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ New! 13.33% ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
36 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
50,000 บาทขึ้นไป

 

ดอกเบี้ยพิเศษ
15% ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
36 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
30,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ
18% ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
60 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 20%-28%% ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
60 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
15,000 บาทขึ้นไป

 

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 9%

 

 

 

วงเงินกู้ (บาท) ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
ตลอดอายุสัญญา 1 ปี
30,000 2,630
50,000 4,380
60,000 5,250
70,000 6,130
80,000 7,000
90,000 7,880
100,000 8,750
500,000 43,730
1,000,000 87,460
1,500,000 131,180

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 11.84% และ 13.33% ต่อปี

 

 

 

วงเงินกู้ (บาท) ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
ดอกเบี้ย11.84%ต่อปี
อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน
ดอกเบี้ย13.33%ต่อปี
อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน
30,000 1,410 1,020
50,000 2,350 1,700
70,000 3,290 2,370
100,000 4,700 3,390
500,000 23,500 16,930
600,000 28,200 20,230
1,000,000 47,000 33,860
1,500,000 70,500 50,780

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 12%

 

 

 

วงเงินกู้ (บาท) ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
12 เดือน 24 เดือน
30,000 2,670 1,420
50,000 4,450 2,360
60,000 5,340 2,830
70,000 6,220 3,300
80,000 7,110 3,770
90,000 8,000 4,240
100,000 8,890 4,710
500,000 44,430 23,540
1,000,000 88,850 47,080
1,500,000 133,280 70,620

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 15%

 

 

 

วงเงินกู้ (บาท) ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน
30,000 2,710 1,460 >1,040
50,000 4,520 2,430 1,740
60,000 5,420 2,910 2,080
70,000 6,320 3,400 2,430
80,000 7,230 3,880 2,780
90,000 8,130 4,370 3,120
100,000 9,030 4,850 3,470
500,000 45,130 24,250 17,340
1,000,000 90,260 48,490 34,670
1,500,000 135,390 72,730 52,000

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 18%

 

 

 

วงเงินกู้ (บาท) ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
30,000 2,760 1,500 1,090 890 770
50,000 4,590 2,500 1,810 1,470 1,270
70,000 6,420 3,500 2,540 2,060 1,780
80,000 7,340 4,000 2,900 2,350 2,040
90,000 8,260 4,500 3,260 2,650 2,290
100,000 9,170 5,000 3,620 2,940 2,540
500,000 45,840 24,970 18,080 14,690 12,700
1,000,000 91,680 49,930 36,160 29,380 25,400
1,500,000 137,520 74,890 54,230 44,070 38,100

 

 

 

สนใจสอบถามหรือปรึกษาปัญหาด้านการเงิน

 

เพิ่มเพื่อน

Fan Page : loanCredit

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประชาชน/
  ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก
  ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2
  เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน
  ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และ สำเนาบัญชี
  เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
  (e-Payroll Slip)และ สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 3. หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือน
  นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจาก
 • สำเนาบัตรประชาชน/
  ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก
  ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารประกอบการทำธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
  (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ
 2. สำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือ
 3. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ
 4. สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) หรือ
 5. หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/
  หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี)
  และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน
  2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)

 

สนใจสอบถามหรือปรึกษาปัญหาด้านการเงิน

เพิ่มเพื่อน

Fan Page : loanCredit