ภาษา

สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย คิงเพาเวอร์ สำหรับส่วนลดพิเศษ ที่คิง เพาเวอร์ เหมาะจริงๆ สำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้ง

สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย คิงเพาเวอร์ สำหรับส่วนลดพิเศษ ที่คิง เพาเวอร์ เหมาะจริงๆ สำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้ง

 

เลื่อนขั้นสมาชิกคิง เพาเวอร์ และแลกของรางวัลเร็วขึ้น

 

รับกะรัตสะสมเพิ่ม 25% เพื่อสิทธิพิเศษแบบ 2 ต่อ
ทุกยอดซื้อ 100 บาท = 1.25 กะรัต (จากปกติ 100 บาท = 1 กะรัต)

 

รายละเอียดการสมัคร

 
คุณสมบัติ

ผู้มีรายได้ประจำ

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • รายได้ 30,000 บาท / เดือน ขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม

  สำหรับบัตรซิกเนเจอร์ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้น

 • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

ผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • รายได้ 30,000 บาท / เดือน ขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม

  สำหรับบัตรซิกเนเจอร์ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้น

 • ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ผู้มีเงินออม

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • เงินฝากประจำ / ออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ที่ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 

ชาวต่างชาติ

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

ผู้สมัครบัตรเสริม

 • อายุ 15 - 80 ปี
 
เอกสาร

ผู้สมัครบัตรหลัก

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • เอกสารแสดงรายได้

ผู้สมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า
  (สำหรับชาวต่างชาติ)

 

เงื่อนไขสิทธิพิเศษที่มากกว่าเมื่อช้อปสินค้าที่คิง เพาเวอร์

 • สิทธิประโยชน์นี้ เฉพาะเมื่อชำระสินค้าที่คิง เพาเวอร์ทุกสาขาในประเทศไทย ผ่านบัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ - กสิกรไทย เท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารและบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนด

เงื่อนไขรับส่วนลดที่คิง เพาเวอร์

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับส่วนลดมากกว่าขั้นต่ำ จะได้รับส่วนลดปัจจุบันตามระดับสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ส่วนลดเป็นไปตามข้อกำหนดของแบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ
 • สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เป็นไปตามระดับสมาชิกของ คิง เพาเวอร์

 

 

เงื่อนไข

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมที่ คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / รอบบัญชี สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ – กสิกรไทย วีซ่า ซิกเนเจอร์ จะได้รับคะแนนสะสม 2 เท่า คือ คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษอีก 1 เท่า สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ – กสิกรไทย วีซ่า แพลทินัม จะได้รับคะแนนสะสม 1.5 เท่า คือ คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 0.5 เท่า

 • กรณีมียอดซื้อสะสมไม่ถึง 3,000 บาท / รอบบัญชี จะได้เฉพาะคะแนนสะสมตามปกติเท่านั้น

 • การคิดคะแนนสะสมคือ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน

 • จำกัดคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 6,000 คะแนน หรือยอดใช้จ่ายรวมที่ คิง เพาเวอร์ ไม่เกิน 150,000 บาท ในแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ – กสิกรไทย วีซ่า ซิกเนเจอร์ และจำกัดคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนน หรือยอดใช้จ่ายรวมที่ คิง เพาเวอร์ ไม่เกิน 100,000 บาทในแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ – กสิกรไทย วีซ่า แพลทินัม

 • การคิดคะแนนพิเศษสำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) จะคิดยอดรวมก่อนแบ่งจ่าย

 • ในกรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การชำระค่าสินค้าและบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสมปกติ และคะแนนสะสมพิเศษ ตามจำนวนคะแนนที่ผู้ถือบัตรได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืน โดยธนาคารจะทำการหักคะแนนดังกล่าวจากคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร

 • ธนาคารคำนวณคะแนนสะสมพิเศษให้กับผู้ถือบัตร ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้นธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวิธีการให้คะแนนสะสมพิเศษ

 • เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point เป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด

 • ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษให้กับผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขและยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิต โดยมีประวัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรงตามเงื่อนไขของธนาคารภายใน 2 รอบบัญชี หลังจากรอบบัญชีที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข

 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

 

 

 

เงื่อนไขกะรัตสะสมจาก คิง เพาเวอร์

 • กะรัต คือ หน่วยในการสะสมคะแนน หมายถึง ยอดรวมกะรัตทั้งหมด ในรอบ 2 ปี เพื่อใช้ในการปรับสถานะบัตร โดยกำหนดให้มีอายุ 2 ปี นับจากเดือนที่ซื้อเป็นเดือนแรก

 • สำหรับกะรัตสะสมเพื่อแลกของรางวัลจาก คิง เพาเวอร์ มีอายุ 3 ปี ปฏิทินนับจากปีที่ซื้อสินค้าเป็นเดือนแรก

 • เงื่อนไขการได้รับส่วนลดและกะรัตสะสม เป็นไปตามระเบียบที่ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนด

 • รับกะรัตเมื่อซื้อสินค้าทั่วไปใน คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา

 • ส่วนลดเป็นไปตามข้อกำหนดของแบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ

 

 

อุ่นใจทุกครั้งที่เดินทาง

เมื่อท่านใช้บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ - กสิกรไทย ชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร และมีตารางการเดินทางที่แน่นอน ท่านจะได้รับการประกันชีวิตในวงเงินทุนประกันท่านละ 20 ล้านบาท สำหรับบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ - กสิกรไทย วีซ่า ซิกเนเจอร์ และท่านละ 8,000,000 บาท สำหรับบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ - กสิกรไทย วีซ่า แพลทินัม ซึ่งการประกันชีวิตนี้จะคุ้มตรองคู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ที่ท่านได้ชำระค่าโดยสารนั้นผ่านบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ - กสิกรไทยด้วย

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน