ภาษา

สมัครบัตรเครดิต KTC Visa payWave Platinum อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางต่างประเทศด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

บัตรเครดิต KTC
 

 

 

 

ค้นพบความสำเร็จแบบไม่ยึดติดกรอบเดิมๆ

 

bullet_violet

 

อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางต่างประเทศด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

bullet_violet

 

สะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกกับบริการ KTC Platinum Assistance โดยบริษัท International SOS บริการเลขาส่วนบุคคล ทั่วโลก ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมรับสิทธิพิเศษเหนือระดับจาก Visa Platinum Privileges ได้ทั่วโลก

bullet_violet

 

สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ

 

กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์

อายุงาน 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

รายได้รวมเฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือนสำหรับบัตรไทเทเนียม (KTC Titanium platinum master card)

รายได้รวมเฉลี่ย 40,000 บาทต่อเดือนสำหรับบัตรแพลตินั่ม (KTC visa platinum)

 

  เอกสารประกอบการพิจารณา

 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ

สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแนบเป็นบัตรข้าราชการ)

สำเนาสลิปเงินเดือนหรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (update 90วัน)

สำเนาบัิญชีธนาคารที่รับเงินเดือนผ่านย้อนหลัง 3 เดือน (update 90วัน)

 

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ

   คุณสมบัติผู้สมัคร

 

•  อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์

•  อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป

•  มีเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 150,000 บาทขึ้นไป

•  บัญชีเปิดมานานกว่า 1 ปี

•  มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน


   
   เอกสารประกอบการพิจารณา

 

•  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

•  สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

•  สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

•  สำเนาบัญชีธนาคารนับจากปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ที่ใช้หมุนเวียนเงินของกิจการ)

   กรณีใช้บัญชีบริษัทให้แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

สิทธิพิเศษ บัตรเครดิตกรุงไทย

KTC Visa Platinum

•   อุ่นในใจทุกทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท และประกัน กระเป๋าเดินทางสูญเสีย

และสูญหายจากการเดินทางต่างประเทศด้วยงวงเงินสูงสุด 40,000 บาท/ครั้ง

•   สะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่ใดในโลกกับบริการ KTC Platinum Assistance โดยบริษัท International SOS บริการ

เลขาส่วนบุคคคล ทั่วโลก ทุวัน 24 ชั่วโมง พร้อมรับสิทธิพิเศษเหนือระกับจาก Visa Platunum Privileges ได้ทั่วโลก

•   สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทาง KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว สำหรับสมาชิก

บัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ

KTC Titanium MasterCard

•  รับะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% กับ บริการ FLEXI By Phone

เมื่อใช่จ่ายผ่านบัตรฯที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

•  อุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุดถึง 4,000,000 บาท

•  สิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซยี

•  พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจาก MasterCard Moments และ KTC

•  สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับ

สมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% สำหรับการซ์้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ

 

KTC JCB

•  FLEXI by Phone 0.69% ต่อเดือน กับรายการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

•  Double Points คะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

•  สะดวก คุ้มค่าทุการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยว

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ

 

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน