ภาษา

บริการรับปรึกษาเเละสมัครระบบชำระเงินทั้งเเบบออนไลน์เเละออฟไลน์

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

ระบบชำระเงินสำหรับผู้ทำธุรกิจ

 

 

ระบบชำระเงินสำหรับผู้ทำธุรกิจ

 

 

 

บริการรับปรึกษาเเละสมัครระบบชำระเงินทั้งเเบบออนไลน์เเละออฟไลน์

ช่วยโอกาสทางธุรกิจด้วยระบบชำระเงินที่ช่วยให้การชำระเงินของคุณทำได้ง่ายๆ สะดวกสบายเเก่ลูกค้าเเละรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยมีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาเเละเเนะนำเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

 

 

 

เลือกช่องทางในการชำระเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

มีการชำระเงินหลายเน็ตเวิคไม่ว่าจะเป็น Credit Card, Linepay, Alipay, WeChatpay, Unionpay,Truewallet , Paypal, Amex, ชำระเต็มจำนวน หรือ ผ่อนชำระ รวมไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณใช้ง่ายเเละสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยมีทีมงานที่ช่วยให้คำปรึกษาคุณเกี่ยวกับระบบชำระเงิน

 

 

เอกสารประกอบการสมัครกรณีบุคคลธรรมดา
 

 

 • 1. แบบฟอร์มขอใช้บริการ

 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 • 3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง)

 • 4. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • 5. รูปถ่ายหน้าร้าน

 • 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

เอกสารประกอบการสมัครกรณีนิติบุคคล
 

 

 • 1. แบบฟอร์มขอใช้บริการ

 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

 • 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง)

 • 4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
  กรณีนิติบุคคลต่างชาติใช้หลักฐานเอกสารซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ ซึ่งแสดงว่ารัฐเจ้าของสัญชาตินิติบุคคลนั้น รับรองสถานภาพตามกฎหมายของนิติบุคคลดังกล่าว

 • 5. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • 6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 • 7. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 8. รูปถ่ายหน้าร้านค้า

 • 9. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามทั้งประทับตราบริษัทเพื่อรับรองความถูกต้อง

 

 

 

 

เเอพลิเคชั่นชำระเงินสำหรับผู้ทำธุรกิจ

 

 

 

Easy QR Pay

ให้การชำระเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับร้านค้าคุณ

ระบบชำระเงินบนเเอพลิเคชั่นที่ช่วยให้คุณชำระเงินได้อย่างสะดวกรองรับหลายเน็ตเวิร์ค

 

" ชำระง่ายๆเพียงเเค่ ส่ง Link หรือเเสกน QR Code "

 

Easy QR Pay เป็นโมบายเเอพลิเคชั่นที่จะช่วยให้ร้านค้าของคุณสามารถให้บริการด้านการชำระเงินให้กับลูกค้าของร้านค้าได้ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย อาทิ บัตรเครดิต อินเตอร์เน็ตเเบงค์กิ้ง ผ่อนชำระ อาลิเพย์ เพย์พาล วีเเชทเพย์ ไลน์เพย์ ทรูวอร์เลต เอ็มเพย์ เพย์ฟอร์ยู