ภาษา

สมัครบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE สิทธิพิเศษ เพียงใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศ ทุกที่ ทั่วโลก รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า

สมัครบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE สิทธิพิเศษ เพียงใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศ ทุกที่ ทั่วโลก รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า

"   บัตรเครดิต KTC Visa Signature.. สิทธิพิเศษ เพียงใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศ ทุกที่ ทั่วโลก รับคะแนนสะสม Forever Reawards 2 เท่า ไม่กำหนดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำหรือสูงสุด ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุด  "

 

รายละเอียด Credit Card บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE

 

ชื่อ Credit / Debit Card : บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE
สถาบันการเงิน : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตร : ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร Visa Card (ระดับ Signature

เหมาะสำหรับ :  ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง

จุดเด่น      :   บัตรเครดิต KTC Visa Signature.. สิทธิพิเศษ เพียงใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศ ทุกที่ ทั่วโลก รับคะแนนสะสม Forever Reawards 2 เท่า ไม่กำหนดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำหรือสูงสุด ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุด

 

วงเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด : 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ยค้างชำระ : 18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้ : 4 ใบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป

อายุ : บัตรหลัก ตั้งแต่20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ :  -

เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น

 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี

 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit)ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

กรณีสมัครบัตรเสริม

 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก

 • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

เงื่อนไข
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี)

 

 

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน : 100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 18 %

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา) :

 • รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X2 เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

 • เอกสิทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการได้มากกว่า
  - ห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี
  - ประกันการเดินทางต่างประเทศคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท
  - รับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 5% และประกันท่องเที่ยว 20% ที่ KTC WORLD TRAVEL SERVICE
  - บริการเลขาส่วนตัวส่วนบุคคลทุกที่ ทุกเวลา

 • บริการ Airport Limousine และ Fast Tract & Buggy ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  - Mercedes Benz E-Class ราคาพิเศษ 4,400 บาท ไป-กลับ (จากราคาปกติ 5,000 บาท)
  - New Toyota Camry ราคาพิเศษ 2,000 บาท ไป-กลับ (จากราคาปกติ 3,200 บาท)
  - บริการ Fast Track และบริการรถกอล์ฟไฟฟ้า (Buggy) ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้า ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ราคาพิเศษ 1,500 บาท (จากราคาปกติ 3,000 บาท)

 •  Drive away with fabulous discounts and privileges from Hertz
  - รับส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถแบบ self-drive ทุกที่ทั่วโลก พร้อมเลือกรับสิทธิพิเศษเช่ารถแบบ Standard เพิ่ม 1 วัน หรือรับสิทธิพิเศษ อัพเกรดรถ 1 ขั้น
  - รับบัตรสมาชิก Hertz Gold Plus Rewards

 • Get the fastest check out with Avis Preferred
  - รับส่วนลดสูงสุด 35% สำหรับ Standard Rates
  - รับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับ International Leisure Rates
  - รับบัตรสมาชิก Avis Preferred Membership

 • Visa Luxury Hotel Collection
  - สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำ กว่า 900 แห่ง ทั่วโลก
  - บริการยกระดับห้องพัก
  - ฟรี in-room Wi-Fi
  - Complimentary อาหารเช้า
  - รับเครดิต 25USD สำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม
  - VIP guest status
  - 3.00 p.m. check-out

 • สิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ ส่วนลดพิเศษ 50% ค่ากรีนฟีสำหรับผู้ถือ บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม ที่สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ
  - President Country Club
  - Windsor Park & Golf Club
  - Thana City Golf Club
  - Green Valley Country Club
  - Summit Windmill Golf Club
  - The Royal Gems Golf & Sports Club
  - Panya Indra Golf Club

 

 

คะแนนสะสม-ของกำนัล

คะแนนสะสม : 25 บาท/1 คะแนน

อายุคะแนนสะสม : ไม่มีหมดอายุ

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

 

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท/บัตร/ปี)

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท/บัตร/ปี)

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน