ภาษา

จับคู่ธุรกิจของคุณกับเพื่อนคู่ธุรกิจที่เหมาะสม ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่ ให้เราช่วยคุณมองหาคู่ธุรกิจมาร่วมงาน

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • Company Profile จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์
  • Catalogue / รูปภาพ จำนวน 1 ชุด