ภาษา

JobDeeDee ประกาศรับสมัครพนักงานขายทางโทรศัพท์ประจำบริษัทฯ ลาดพร้าว 83 หลายตำแหน่งด่วนมาก....

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

 

 

JobDeeDee

 

ประกาศรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วนมาก..

 

 

 

 

 

 

พนักงานประจำบริษัทฯ ลาดพร้าว 83

♣ พนักงานเเจกเครื่องรูดบัตรเครดิตทางโทรศัพท์
คุณสมบัติ - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- บุคลิกภาพดีซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความสามารถในการนำเสนอ สามารถโน้มน้าวได้ พูดเก่ง
- สามารถใช้ Microsoft office และทำเอกสารได้ดี
- หากมีประสบการณ์ในการเสนอขายโครงการ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 1 ปี
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ พนักงานเเจกเครื่องTrue
คุณสมบัติ - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- บุคลิกภาพดีซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความสามารถในการนำเสนอ สามารถโน้มน้าวได้ พูดเก่ง
- สามารถใช้ Microsoft office และทำเอกสารได้ดี
- หากมีประสบการณ์ในการเสนอขายโครงการ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 1 ปี
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากร
คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ 2-5 ปี ในตำแหน่ง
- มีความรู้ดานกฎหมายแรงงาน
- มีทักษะ การวางแผนงาน การจัดระบบงาน การมอบหมายงาน
- มีความสามารถในการนำเสนองาน สอนงานและให้คำปรึกษา
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office : word , power point ได้ดี
- สามารุสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์
ลักษณะการทำงาน - วางแผนควบคุม และบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ขององค์กรวางแผนการสรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงานและให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงานรวมทั้งดูแลรักษาและพัฒนา
- บริหารค่าจ้างตอบแทนและสวัสดิการกำหนดนโยบาย พัฒนา ทบทวน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนสำรวจเปรียบเทียบกับการจ่ายผลตอบแทน กับองค์กรอื่นให้คำปรึกษา แนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน ควบคุมงานด้านสวัสดิการของบริษัท ให้ถูกต้องและเป็นธรรม
- งานด้านพัฒนาบุคลากร วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม ติดตามการดำเนินการฝึกอบรมให้คำปรึกษาให้กับพนักงานในทุกระดับทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร ทำงานเชิงรุกด้านการบริหารงานบุคคล
- งานด้านแรงงานสัมพันธ์
- ดูแลงานธุรการ, ติดต่อหน่วยงานราชการ
- วางระบบด้าน HRM & HRD ทั้งกระบวนการ
- พัฒนางานฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ Graphic Design
คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator , After Effect , Dreamweaver , Premiere Pro ได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่และตรงต่อเวลา
- หากมีความรู้พื้นฐานด้าน ITและระบบ Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การในออกแบบเว็บไซต์ Graphic ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ ไดเรกต์เมลล์ บิลบอร์ด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ Web Design
คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Dreamweaver , Html , Css , Html5+Css , Jquary , หากมีพื้นฐาน PHP+MySql จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถดูแลเว็บไซต์และวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ได้
- หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP และ MYSQL
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ Programmer
คุณสมบัติ - วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ออกแบบพัฒนาโปรแกรมได้ทั้ง Application , Web Application, Mobile Application
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB, C#, JAVA, PHP, JSP, HTML, JavaScript, AJAX ได้ดี
- สามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle, SQL Server, MySQL , Access ได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Visual Studio, MS Office, Edit plus, Dreamweaver ได้ดี
- มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และระบบ Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
- มีความสามารถตรงสายงาน
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณสมบัติ - อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบ
- ประสบการณ์ในงานบริหารการตลาด 3 ปี ขึ้นไป
- มีความคิดสร้างสรรค์และสรรหาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office : Word, Excel, Power Point ได้ดี
- กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ทางการตลาด วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีแก้ไข ดำเนินการผลักดันยอดขายตามแผนที่กำหนด วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าของบริษัทฯ
- ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายแก่สินค้าของบริษัทฯ
- ขยายและเพิ่มลูกค้าใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเข้าหน้าที่ขาย
- ทำการฝึกอบรมและให้ความรู้ในตัวสินค้า แก่เจ้าหน้าที่ขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ Account Executive (AE)
คุณสมบัติ - วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- บุคลิกภาพดีซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความสามารถในการนำเสนอ สามารถโน้มน้าวได้ พูดเก่ง
- สามารถใช้ Microsoft office และทำเอกสารได้ดี
- หากมีประสบการณ์ในการเสนอขายโครงการ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 1 ปี
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ Marketing Coordinator
คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
- จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รักความก้าวหน้า
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
- เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย สามารถทำงานร่วมกันกับทีมงานได้
- ประสบการณ์ทำงานด้าน Sales Coordinate, Sale Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office : Word, Excel, Power Point ได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- จัดแบ่งเอกสารได้เป็นอย่างดี มีพื้นฐานด้านบัญชีและมีความรับผิดชอบด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ พนักงานขายเครื่องรูดบัตรเครดิตทางโทรศัพท์
คุณสมบัติ - วุฒิ ม.3 , ปวช. ขึ้นไป
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ใจรักในการขาย และการบริการ
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา
- สามารถทนต่อแรงกดดันได้
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- คอมมิสชั่น
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ พนักงานคีย์ข้อมูล
คุณสมบัติ - วุฒิ ม.6, ปวช. ขึ้นไป
- เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา
- สามารถพิมพ์ดีดได้คล่อง , มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ พนักงานตรวจสอบเอกสาร
คุณสมบัติ - วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
- เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท

 

♣ พนักงานทำความสะอาด
คุณสมบัติ - เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา
- รักความสะอาด
- หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- สวัสดิการบริษัท
 

 

 

แผนที่