ภาษา

อนุมัติไว รับเงินภายใน 3 ชั่วโมง ไม่โอนเล่ม ดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก ผ่อนสูงสุด 60 เดือน

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

เปลี่ยนเล่มทะเบียนรถเป็นเงินสด ให้ชีวิตได้ไปต่อ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ หรือรถกระบะ
สมัครง่าย ไม่จำกัดอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน รู้ผลอนุมัติทันที รถยังมีขับ ไม่ต้องโอนเล่ม

 

 

 

รายละเอียดสินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม

 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี [ 2006 ขึ้นไป ]

 • ให้บริการ 16 ยี่ห้อ
 • วงเงินสูงสุด 700,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน หรือ 21% ต่อปี และไม่เกิน 28% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอกเบี้ย)
 • ผ่อนได้นาน 12-60 เดือน (ขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติ)
 • รถต้องปลอดภาระ ใช้เล่มทะเบียนตัวจริงในการสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
 • กรณีโอนกรรมสิทธิ์ต่อจากสถาบันการเงิน (Bank / Finance / Leasing) สามารถสมัครได้ทันที
 • กรณีโอนกรรมสิทธิ์ต่อจากบุคคลในครอบครัว (พ่อ,แม่,พี่,น้อง,ลูก,สามีภรรยา) และมีเอกสารยืนยันความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้าน,ทะเบียนสมรส สามารถสมัครได้ทันที
 • กรณีโอนกรรมสิทธิ์ต่อจากบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ยกเว้นกรณีเป็นลูกค้า KTC และมีประวัติการชำระดีในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา)
 • ภาษีรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 วัน
 • ประกันรถยนต์/ประกันอุบัติเหตุ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 90 วัน
   

 

 

 

 

ติดต่อเรา

Facebook : Pintofin

LINE Official : @pintofin

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี

 • พนักงานทั่วไปรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป (รับทุกอาชีพ) ประสบการณ์ทํางานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน
 • เจ้าของกิจการ พ่อค้า แม่ค้า ต้องดําเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ บัญชีหมุนเวียน 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป (ดูรายการเดินบัญชีประกอบ)
 • มีโทรศัพท์บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน