ภาษา

สินเชื่อ SME เพื่อการลงทุน กู้เงิน SME สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก-ใหญ่ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการวงเงิน 10-100 ล้านบาท รับเงินไวภายใน 5 วันทำการ

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

สินเชื่อธุรกิจ SME (แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการลงทุน กู้เงิน SME สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก-ใหญ่

✅วงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท เอกสารครบ ใช้เวลาอนุมัติเพียง 1 สัปดาห์

 

ผู้กู้ ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายใดๆก่อน และไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆทั้งสิ้น แต่ ธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ต้องมี อนาคต มีศักยภาพ ส่วนปริมาณวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับ credit ที่ดีของแต่ละบริษัท

 

สินเชื่อธุรกิจ SME (แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

 

ขั้นตอนที่ 01

ปรึกษาเจ้าหน้าที่สินเชื่อฟรี
“พนักงานสุภาพยินดีให้คำปรึกษา”
 

ขั้นตอนที่ 02

ยื่นเอกสาร
ยื่นเอกสาร เพื่อประกอบการขอสินเชื่อ กู้เงิน

 

ขั้นตอนที่ 03

รอผลอนุมัติ

 

 

รายละเอียดสินเชื่อ

-วงเงินกู้ที่อนุมัติ 100% จะถูกกันไว้ 30% เพื่อเป็นหลักประกันลอยของวงเงินกู้ ( ในที่นี้คือ เงินฝาก) เช่น จะกู้ 10 ล้านบาท

-วิเคราะห์ดูแล้ว อนุมัติให้ ก็จะปล่อยเงินกู้มาให้ 7 ล้านบาท อีก 3 ล้าน lock เอาไว้ให้เป็นหลักประกัน เมื่อครบสัญญา 2 ปี ก็จะคืนหลักประกัน 30% ให้ลูกค้า
 

การชำระคืนและอัตราดอกเบี้ย

1. ระยะเวลาชำระ 24 เดือน

2. เมื่อชำระครบตามจำนวนกู้ 10 ล้านบาท ทำการปิด

สัญญาเงินกู้ จะได้เงิน 3 ล้านบาทคืน ( หลักประกัน )

3. อัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ MRR+4 แต่เบ็ดเสร็จ

จะไม่เกิน 10 % ต่อปี

 

ค่าใช้จ่าย

1. Front Ent ( ประมาณ 1.5% )

2. อากรแสตมป์ 0.05%

3. ค่าประกันชีวิตประกันภัยต่างๆ จะหักจากวงเงินสินเชื่อ ไม่จำเป็นต้องจ่ายก่อน
 

 

 

กลุ่มลูกค้าที่สมัครได้

 

  

 

 

 

 

ทำไมถึงควรกู้เงินหรือขอสินเชื่อ

 

☑️พิจารณาเงินกู้-สินเชื่อด่วนและเร็ว

การบริการของเรามีขั้นตอนน้อยกว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าของเราให้สินเชื่อด่วนและเร็ว รวมถึงขอกู้ หรือขอสินเชื่อ ง่ายกว่าธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น

 

☑️ให้เงินกู้-สินเชื่อกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น

เรายินดีพิจารณาให้เงินกู้หรือสินเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไขว่าท่านเปิดธุรกิจหรือดำเนินกิจการมานานขนาดไหนแล้ว เพื่อให้ท่านไม่เสียโอกาสทางธุรกิจเพราะขาดเงินทุนหมุนเวียน เช่น ท่านอาจนำใบสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้ มาขอสินเชื่อกับเรา

 

 

 

ติดต่อเรา

Facebook : Pintofin

LINE Official : @pintofin

 

 

ยื่นเอกสาร เพื่อประกอบการขอสินเชื่อ กู้เงิน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท กิจการ ห้างร้าน
  • สเตทเม้น ย้อนหลัง 6 เดือน
  • รูปภาพด้านหน้า และภายในร้าน บริษัท หรือธุรกิจของท่าน

 

รอผลอนุมัติ

  • รอผลพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
  • เจ้าหน้าที่นัดหมายตรวจเอกสาร
  • ทำสัญญารับเงินทันที

 

ติดต่อเรา

Facebook : Pintofin

LINE Official : @pintofin

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

✅เป็นเจ้าของกิจการ ห้างร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และโรงงาน ขนาดเล็ก - ใหญ่
✅มีหนังสือจดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
✅มีที่ตั้งกิจการ บริษัท หจก. ชัดเจน ตรวจสอบหน้างานได้
✅มีที่พักอาศัยชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และยืนยันได้
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

✅สำเนาบัตรประชาชน
✅สำเนาทะเบียนบ้าน
✅หนังสือจดทะเบียนกิจการ
✅Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
✅แผนที่ที่พักอาศัย และแผนที่ที่ตั้งกิจการ
✅รูปถ่ายภายในและภายนอกของกิจการ