ภาษา

ไม่มีเกียร์ถอยในรถของนักสู้ ถ้าคุณสู้ เราพร้อมสู้ไปกับคุณ

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME รถคูณสาม
ไม่มีเกียร์ถอยในรถของนักสู้ ถ้าคุณสู้ เราพร้อมสู้ไปกับคุณ

 

 

ใช้รถยนต์ในการขอสินเชื่อได้ถึง 5 คันต่อราย

ผ่อนได้นาน วงเงินสูงสุดด้วยเงินทุน 5 เท่า

ติดต่อเรา

Facebook : Pintofin

LINE Official : @pintofin

 

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

บุคคลธรรมดา

 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • ดำเนินกิจการ และ/หรือ จดทะเบียนธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรายได้กิจการ 5 - 300 ล้านบาทต่อปี

นิติบุคคล

 • จดทะเบียนในประเทศไทย
 • มีผู้ค้ำประกันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 50%

คุณสมบัติรถยนต์หลักประกัน

 • รถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้) อายุไม่เกิน 5 หรือ 8 ปี
 • ผู้กู้และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และครอบครองรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ ที่ระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์อยู่ในหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของธนาคาร (ตรวจสอบยี่ห้อ/รุ่นรถยนต์ ของท่าน ได้ที่ FAQ)

เอกสารประกอบพิจารณา
บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกจากทางราชการ
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้ธนาคารนำเงินสินเชื่อเข้าฝาก (บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารเกี่ยวกับกิจการที่ออกโดยทางราชการ
  • สำเนาหนังสือรับรองกิจการพร้อมกับวัตถุประสงค์
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  • สำเนาบริคณฑ์สนธิฉบับจัดตั้ง (บอจ. 2)
  • สำเนาจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3)/ หส. 2
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้ธนาคารนำเงินสินเชื่อเข้าฝาก (บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า
 • งบการเงินกิจการ 2 ปีล่าสุด

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   

 

ติดต่อเรา

Facebook : Pintofin

LINE Official : @pintofin